◊◊◊
۰۳/ ۱۰ /۱۳۶۵ : ارسال كمكهاي مردمي به جبهه ها
۰۴/ ۱۰ /۱۳۶۵ : عمليات كربلاي ۴ توسط رزمندگان لشگر انصارالحسين (ع) در اروند رود ( گردانها ۱۵۵- ۱۵۳ و گردان غواصي )
۰۵/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله هوايي به شهر كبودرآهنگ
۰۶/ ۱۰ /۱۳۵۸ : افتتاح ستاد بسيج در همدان و تبديل كاخ جوانان سابق به مركز بسيج و باغ ساواك به پادگان ابوذر
۰۶/ ۱۰ /۱۳۵۷ : راهپيمايي با شكوه مردم نهاوند و پايين كشيدن مجسمه شاه مخلوع براي نخستين بار در كشور و شهادت تعدادي از مردم بي گناه
۰۹/ ۱۰ /۱۳۵۷ : راهپيمايي باشكوه مردم تويسركان و شهادت تعدادي از مردم انقلابي اين شهر
۰۹/ ۱۰ /۱۳۵۹ : شركت فعالانه رزمندگان استان همدان و آزاد سازي شهر سوسنگرد
۱۵/ ۱۰ /۱۳۶۶ : ارسال كمك هاي وسيع مردمي استان به جبهه هاي نبرد
۱۵/ ۱۰ /۱۳۵۹ : عمليات كرخه نور (نصر) توسط رزمندگان تيپ سوم زرهي شهيد قهرمان ( در منطقه كرخه نور – هويزه ) و شهادت دهها تن از پرسنل دلاور اين يگان
۱۷/ ۱۰ /۱۳۶۳ : اعزام يك تيپ از رزمندگان استان همدان به جبهه ها
۱۷/ ۱۰ /۱۳۶۷ : شهادت شهيد سعيد اسلاميان (همدان) معاون لشگر انصارالحسين (ع) در حين ماموريت
۲۰/ ۱۰ /۱۳۶۵ : مرحله دوم عمليات كربلاي ۵ و شركت رزمندگان لشگر انصارالحسين (ع) به استعداد تمامي گردانها و واحد ها در منطقه شلمچه ، پد بوبيان و شرق درياچه ماهي
۲۰/ ۱۰ /۱۳۶۵ : ارسال كمك هاي وسيع مردمي استان به جبهه ها
۲۰/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله موشكي دشمن به شهرستان نهاوند ، جاده كرمانشاه و تپه هاي مجاور
۲۱/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله موشكي دشمن به شهر قهرمان نهاوند ، ميدان ۱۷ شهريور و شهادت و مجروحيت دهها نفر از مردم
۲۱/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله موشكي دشمن به شهر نهاوند و شهادت تعداد زيادي از مردم اين شهر
۲۱/ ۱۰ /۱۳۶۵ : شهادت شهيد علي احمد اسماعيل بيگي (تويسركان ) فرمانده گردان ۱۵۳ در شلمچه
۲۳/ ۱۰ /۱۳۶۵ : شهادت شهيد مطلب قيصري (نهاوند) فرمانده گردان ۱۵۷ در شلمچه
۲۴/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله هوايي به شهر همدان توسط دشمن ، جاده دره مراد بيگ
۲۵/ ۱۰ /۱۳۶۶ : عمليات بيت المقدس ۲ در ماووت ارتفاعات قشن ، آمادين و دشت ماووت توسط رزمندگان گردانهاي ۱۵۴ – ۱۵۸ – ۱۵۳ و پشتيباني ساير گردانها و واحدها
۲۵/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله هوايي دشمن به شهر همدان ، سه راه مريانج
۲۸/ ۱۰ /۱۳۶۵ : شهادت شهيدان حسين كياني (نهاوند) معاون گردان ۱۵۲ و حسن مراد ابروزن (نهاوند ) فرمانده گردان ۱۵۹
۲۸/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله هوايي دشمن به شهرهاي همدان – نهاوند ( منطقه مهديه و حسين آباد ) و ملاير كه منجر به شهادت دهها نفر شد
۲۹/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله ناجوانمردانه هوايي دشمن به شهرهاي نهاوند و ملاير و شهادت تعداد كثيري از امت حزب ا...
۳۰/ ۱۰ /۱۳۶۵ : حمله هوايي به شهر همدان كه يكي از شديد ترين حملات هوايي دشمن در طول جنگ بود و موجب شهادت دهها نفر گرديد ( مناطق انبار نفت ، كبابيان )

  
تعداد نمايش : ۴۳۵۹
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven