◊◊◊
۰۲/ ۱۲ /۱۳۶۴ : شهادت شهيد حسن ترك (همدان) فرمانده طرح و عمليات تيپ انصارالحسين (ع) در منط قه فاو والفجر ۸
۰۳/ ۱۲ /۱۳۶۳ : شهادت شهيد مجيد سماواتيان (همدان) فرمانده آموزش نظامي تيپ انصارالحسين (ع) در منط قه فاو
۰۶/ ۱۲ /۱۳۶۵ : مرحله تكميلي عمليات كربلاي ۵ در امتداد جاده شلمچه و شركت گردانها ۱۵۳ – ۱۵۴ در اين مرحله در غرب نهر جاسم
۰۸/ ۱۲ /۱۳۶۴ : سالروز شهادت شهيد ناصر عبدالهي ( رزن ) فرمانده گردان توپخانه تيپ ۳۲ درعمليات والفجر ۸ فاو
۱۰/ ۱۲ /۱۳۶۶ : اعزام دومين كاروان سپاهيان حضرت زهرا (س) از استان همدان
۱۲/ ۱۲ /۱۳۶۵ : شهادت شهيد حاج ستار ابراهيمي (رزن) فرمانده گردان ۱۵۵ حضرت علي اصغر (ع) در عمليات كربلاي ۵ شلمچه
۱۲/ ۱۲ /۱۳۶۵ : مرحله چهارم (تكميلي ) عمليات كربلاي ۵ در غرب نهر جاسم و در ابتدا جاده شلمچه و شركت گردانهاي ۱۵۵ – ۱۵۱ در اين مرحله
۱۴/ ۱۲ /۱۳۶۱ : اعزام صدها نفر از نيروهاي بسيج و دانش آموزي به تيپ انصارالحسين (ع) در اسلام آباد
۱۶/ ۱۲ /۱۳۶۳ : بمباران مقر تيپ انصارالحسين (ع) در پادگان ابوذر سر پل ذهاب و شهادت تعداد كثيري از رزمندگان اسلام
۱۷/ ۱۲ /۱۳۶۶ : بمباران شهرهاي همدان و تويسركان توسط دشمن و به جاي ماندن تعدادي شهيد و مجروح
۱۹/ ۱۲ /۱۳۶۳ : بمباران نهاوند توسط دشمن و شهادت و زخمي شدن دهها تن از مردم مظلوم اين شهر
۲۳/ ۱۲ /۱۳۶۲ : اعزام يك تيپ از نيروهاي بسيج استان همدان به جبهه ها
۲۴/ ۱۲ /۱۳۶۳ : شهادت شهيد اسماعيل شكري موحد (همدان) فرمانده گردان بهداري در منطقه سومار
۲۵/ ۱۲ /۱۳۶۶ : عمليات والفجر ۱۰ و شركت فعالانه واحد هاي مختلف لشگر به عنوان يگان پشتيباني در منطقه حلبچه
۲۵/ ۱۲ /۱۳۶۶ : ارسال كمك هاي مردمي استان به جبهه هاي نبرد
۲۵/ ۱۲ /۱۳۶۶ : بمباران شهر همدان و شهادت و مجروح شدن تعدادي از اهالي شهر
۲۵/ ۱۲ /۱۳۶۶ : بمباران شيميائي حلبچه
۲۵/ ۱۲ /۱۳۶۳ : بمباران همدان در ۴ منطقه از شهر (سنگ سفيد )
۲۶/ ۱۲ /۱۳۶۴ : ارسال كمك هاي مردمي استان به جبهه هاي نبرد
۲۶/ ۱۲ /۱۳۶۳ : شهادت شهيد حسن صوفي (همدان ) مسئول بسيج منطقه همدان در عمليات بدر
۲۶/ ۱۲ /۱۳۶۴ : شهادت شهيد مصيب مجيدي (همدان ) معاون اطلاعات – عمليات لشگر ۳۲ انصارالحسين
۲۸/ ۱۲ /۱۳۶۶ : ارسال كمك هاي مردمي استان به جبهه هاي جنگ
۲۸/ ۱۲ /۱۳۶۳ : بمباران ۳ نقطه از شهر همدان توسط هواپيماهاي دشمن
۲۸/ ۱۲ /۱۳۶۰ : عمليات مهران توسط ۳ گردان از رزمندگان استان همدان – آزاد سازي ارتفاعات رضا آباد ، باني شيطان و غيره
۲۹/ ۱۲ /۱۳۶۳ : عمليات بدر در منطقه هورالهويزه و تجمع رزمندگان تيپ انصارالحسين (ع) در پاسگاه برزگر (شب عاشوراي تيپ)
۲۹/ ۱۲ /۱۳۶۶ : بمباران شهر همدان ، حصار امام (ره)

  
تعداد نمايش : ۳۶۴۳
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven