◊◊◊
۰۴/ ۰۸ /۱۳۶۶ : سالگرد عمليات باز پس گيري ارتفاع برده هوش (ماووت ) توسط رزمندگان گردانهاي ۱۵۴- ۱۵۲ – ۱۵۷ لشگر ۳۲ انصارالحسين (ع)
۰۵/ ۰۸ /۱۳۵۷ : شهادت تعدادي از مردم انقلابي شهر كبودآهنگ در راهپيمايي بر عليه رژيم منحوس پهلوي
۰۸/ ۰۸ /۱۳۶۵ : بمباران مقر لشگر انصارالحسين (ع) در گتوند ( شوشتر – دزفول ) و شهادت تعدادي از رزمندگان
۱۰/ ۰۸ /۱۳۶۳ : ارسال كمكهاي مردمي به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل
۱۰/ ۰۸ /۱۳۶۱ : سالگرد عمليات محرم و شركت فعالانه رزمندگان تيپ سوم زرهي شهيد قهرمان در اين عمليات در محور پيچ انگيزه
۱۱/ ۰۸ /۱۳۶۴ : اعزام يك تيپ از اعضاي بسيج استان همدان در قالب راهيان كربلا
۱۲/ ۰۸ /۱۳۶۶ : سالگرد عمليات قميش (غار) در منطقه ماووت توسط رزمندگان لشگر ۳۲ انصارالحسين (ع) ( مقدمه عمليات نصر ۸)
۱۴/ ۰۸ /۱۳۶۲ : حمله موشكي دشمن به شهر مقاوم نهاوند و شهادت گروه كثيري از مردم بي گناه در كوچه ميري
۱۴/ ۰۸ /۱۳۵۹ : شهادت شهيد اكبر فرجيان زاده (همدان ) مسئول محور و فرمانده عمليات سپاه ايلام
۲۲/ ۰۸ /۱۳۶۰ : تك دشمن به ارتفاع كوره موش و مقاومت رزمندگان استان همدان در مقابل دشمن
۲۵/ ۰۸ /۱۳۶۱ : سالگرد شهادت شهيد مجيد بهرامجي (همدان) معاون گردان كميل از تيپ ۲۷ حضرت رسول در سومار
۲۷/ ۰۸ /۱۳۶۱ : سالگرد شهادت شهيد سيد مهدي آهنچيان (همدان) معاون گردان مالك اشتر از تيپ ۲۷ حضرت رسول در سومار
۲۹/ ۰۸ /۱۳۶۶ : رژه يكصد هزار نفري برادران بسيج استان همدان در برابر حضرت آيت ا... خامنه اي ( رياست جمهوري وقت ) در محل دانشگاه بوعلي سيناي همدان

  
تعداد نمايش : ۴۲۲۴
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven