درباره ما
 
اين سايت به كوشش كميته رايانه ستاد كنگره سرداران، اميران، فرماندهان و 8000 شهيد استان همدان طراحي و راه اندازي شده است.
هدف از راه اندازي اين سايت، انعكاس اخبار و اطلاع رساني در خصوص كنگره شهداي استان همدان است.
 
مدير سايت : مهدي مراديان  Info@KongerehSardaran.ir
مجري طرح : مهندس عليرضا نظري  www.programmersheaven.ir
گرافيست : سهيل حاجي ميرزا محمدي   Soheil_2525@yahoo.com
 
باتشكر از
مهندس امين رضايي  Amin.Rezaiee@gmail.com
 
  
تعداد نمايش : ۴۱۴۱
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven