◊◊◊
۰۱/ ۰۲ /۱۳۶۰ : احداث جاده ي ارتفاع ۱۱۰۰ بازي دراز توسط دلير مردان جهاد سازندگي همدان
۰۵/ ۰۲ /۱۳۶۷ : اعزام دومين كاروان سپاهيان امام حسين (ع) از استان همدان به جبهه ها
۰۷/ ۰۲ /۱۳۶۶ : شهادت شهيد عليرضا لطفي ( همدان ) مسئول اتاق جنگ قرار گاه خاتم الانيباء (ص) در عمليات كربلاي ۱۰
۰۸/ ۰۲ /۱۳۶۰ : عمليات سد و ممانعت توسط گروه ۱۵ نفري از نيروهاي سپاه همدان در مقابل پيشروي ستون زرهي دشمن در جاده سرپل ذهاب
۰۸/ ۰۲ /۱۳۶۵ : عمليات صاحب الزمان (عج) در كارخانه نمك ، فاو توسط گردانهاي ۱۵۵ و ۱۵۲ از تيپ انصار الحسين (ع)
۰۸/ ۰۲ /۱۳۶۰ : شهادت شهيد مهدي فريدي (همدان ) معاون عمليات سپاه همدان در منطقه ي سرپل ذهاب
۱۰/ ۰۲ /۱۳۶۱ : عمليات مرحله اول بيت المقدس در محورهاي جاده اهواز – خرمشهر غرب رود كارون و سه راه حسنيه توسط رزمندگان استان همدان در قالب تيپ ۲۷ محمد رسول ا... (ص)
۱۰/ ۰۲ /۱۳۶۱ : آغاز عمليات بيت المقدس (فتح خرمشهر)
۱۰/ ۰۲ /۱۳۶۰ : شهادت شهيد تقي بهمني ( همدان ) فرمانده عمليات سپاه همدان در منطقه ي سرپل ذهاب
۱۶/ ۰۲ /۱۳۶۱ : عمليات مرحله دوم بيت المقدس و ادامه عمليات توسط رزمندگان همدان در محور حسنيه تا دژ مرزي به منظور محاصره شهر خرمشهر
۱۷/ ۰۲ /۱۳۵۹ : شهادت شهيد حسين شاه حسيني (همدان ) فرمانده عمليات سپاه همدان در عمليات آزاد سازي گردنه ي صلوات آباد سنندج
۱۷/ ۰۲ /۱۳۵۹ : عمليات آزاد سازي گردنه ي صلوات آباد سنندج از چنگ ضد انقلابيون دمكرات توسط سپاه همدان
۱۹/ ۰۲ /۱۳۶۵ : تك وسيع دشمن در منطقه شرهاني ( پيچ انگيزه ) و مقاومت دليرانه غيور مردان تيپ سوم زرهي شهيد قهرمان همدان
۲۲/ ۰۲ /۱۳۶۶ : شهادت شهيد عباس پورش همداني (همدان ) فرمانده گردان الغدير جهاد سازندگي استان همدان در منطقه ي ماووت
۲۴/ ۰۲ /۱۳۶۲ : مقاومت رزمندگان تيپ ۳۲ انصارالحسين (ع) در برابر تك ايذايي دشمن در منطقه ي قصر شيرين
۲۷/ ۰۲ /۱۳۶۵ : تك گسترده عراق به منطقه ي مهران و مقاومت رزمندگان استان همدان در قالب تيپ مسلم ابن عقيل (ع) و اسارت دهها تن از بسيجيان شهرستان بهار
۲۷/ ۰۲ /۱۳۶۵ : شهادت شهيد محسن عينعلي (تويسركان ) فرمانده گردان ۱۵۳ قاسم ابن الحسن (ع) در جزيره مجنون

  
تعداد نمايش : ۴۸۴۰
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven