◊◊◊
۰۲/ ۰۵ /۱۳۶۷ : عمليات سد و ممانعت در جهت جلوگيري از پيشروي منافقين در تنگه ي مرصاد (تنگه ي چهارزبر ) و نابود ساختن تعداد زيادي از منافقين توسط رزمندگان لشگر ۳۲ انصارالحسين (ع)
۰۲/ ۰۵ /۱۳۶۶ : دومين مرحله از اعزام بسيجيان تحت عنوان مدافعان خليج فارس به جبهه ها
۰۳/ ۰۵ /۱۳۶۷ : عمليات قهرمانانه تيز پروازان پايگاه هوايي شهيد نوژه و فلج نمودن ستون نظامي در دشت و گردنه حسين آباد
۰۳/ ۰۵ /۱۳۵۸ : حركت ستوني تيپ سوم شهيد قهرمان جهت سركوبي ضد انقلاب به سمت سنندج
۰۴/ ۰۵ /۱۳۵۷ : تشييع جنازه حضرت آيت ا... العظمي ملا علي معصومي همداني ( آقاي آخوند ) و متعاقب آن برگزاري اولين راهپيمايي بر عليه رژيم ستم شاهي در شهر همدان و شهادت اولين شهيد انقلاب در استان همدان بنام شهيد جمشيد شرفخاني
۰۴/ ۰۵ /۱۳۶۷ : بمباران موقعيت شهيد شهبازي در تنگه ي چهار زبر توسط هواپيماهاي رژيم بعثي عراق در حمايت از منافقين
۰۴/ ۰۵ /۱۳۶۵ : بمباران راد سوباشي ( كبودرآهنگ ) در ساعت ۴۰/ ۱۶ و شهادت ۱۹ نفر از پرسنل مستقر در اين اداره
۰۴/ ۰۵ /۱۳۶۲ : شهادت شهيد سيد حسين سمواتي (همدان ) فرمانده گردان ۱۵۴ حضرت علي اكبر (ع) در دالاهو
۰۵/ ۰۵ /۱۳۶۷ : عمليات شكوهمند مرصاد و پاكسازي تنگه و دشت حسن آباد از لوث وجود منافقين
۰۵/ ۰۵ /۱۳۶۷ : آخرين مرحله حمله هوايي دشمن به استان همدان در ساعت ۵۰/۱۳
۰۵/ ۰۵ /۱۳۶۷ : ارسال وسيع كمكهاي مردمي استان همدان به جبهه ها
۰۵/ ۰۵ /۱۳۶۰ : عمليات نفوذي رزمندگان تيپ ۳ زرهي شهيد قهرمان در محور حميديه – طراح و آزاد سازي چندين روستا در اين محور
۰۷/ ۰۵ /۱۳۶۷ : عمليات پاكسازي وسيع توسط تمامي گردانهاي لشگر ۳۲ در ارتفاعات مجاور جاده و شهر اسلام آباد
۱۴/ ۰۵ /۱۳۶۰ : مرحله دوم عمليات والفجر ۲ در منطقه حاج عمران عراق توسط رزمندگان تيپ ۳۲ انصارالحسين (ع) و آزاد سازي ارتفاعات كله قندي و كله اسبي و كدو
۱۵/ ۰۵ /۱۳۶۲ : عمليات ثارا... در شمال قصر شيرين توسط رزمندگان اسلام همدان در قالب گردان ثارا... و شهادت جمع كثيري از رزمندگان بسيجي
۱۶/ ۰۵ /۱۳۶۷ : پيام فرماندهي كل سپاه مبني بر قدر داني از حماسه سازي هاي رزمندگان استان همدان در عمليات مرصاد
۱۶/ ۰۵ /۱۳۶۲ : شهادت شهيدان حاج قربان سوري (تويسركان ) معاون گردان ۱۵۳ و محمد حاجيلويي (بهار ) معاون گردان ۱۵۴ در عمليات والفجر ۲
۲۴/ ۰۵ /۱۳۶۶ : مانور بزرگ آبي و خاكي رزمندگان لشگر انصارالحسين (ع) در محل سد اكباتان همدان
۲۵/ ۰۵ /۱۳۶۶ : سالگرد عمليات آزاد سازي شهر پاوه و نقش موثر نيروهاي سپاه همدان در آزاد سازي اين شهر و شهادت پاسدار شهيد محمود بيگ محمدي
۲۵/ ۰۵ /۱۳۵۸ : شهادت شهيد سرهنگ خلبان محمد نوژه در عمليات هوايي بر عليع گروهكهاي الحادي برفراز شهر پاوه
۲۵/ ۰۵ /۱۳۶۷ : ارسال كمكهاي مردمي استان همدان به جبهه ها
۲۶/ ۰۵ /۱۳۵۸ : اقامه ي اولين نماز جمعه در شهر همدان
۲۹/ ۰۵ /۱۳۶۷ : روز برقراري آتش بس و استقرار چندين گردان از رزمندگان لشگر انصارالحسين (ع) در منطقه سرپل ذهاب و از گله
۳۰/ ۰۵ /۱۳۶۱ : سالروز شهادت شهيد كريم بركم (تويسركان ) فرمانده عمليات سپاه بوكان – محل شهادت بوكان

  
تعداد نمايش : ۴۶۰۲
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven