◊◊◊
۰۱/ ۰۹ /۱۳۶۱ : تبديل سازمان گردان كوهستاني انصارالحسين (ع) به تيپ مستقل انصارالحسين
۰۹/ ۰۹ /۱۳۶۶ : بمباران شهر همدان توسط دشمن
۱۰/ ۰۹ /۱۳۶۳ : رژه پنج لشگر از بسيجيان همدان به مناسبت هفته بسيج در استاديوم قدس همدان به ابتكار شهيد حسن صوفي
۱۱/ ۰۹ /۱۳۶۵ : اعزام هزاران تن از بسيجيان استان همدان
۱۷/ ۰۹ /۱۳۶۵ : بمباران پست ۲۳۰ برق شهر همدان جاده همدان – تهران
۱۹/ ۰۹ /۱۳۶۶ : حمله هوايي دشمن به شهرهاي همدان و ملاير
۲۰/ ۰۹ /۱۳۵۷ : شهادت سرباز شهيد ناصر الدين اميدي عابد ( رزن ) در عمليات متهورانه به گلوله بستن افسران سر سپرده پادگان لويزان تهران
۲۰/ ۰۹ /۱۳۶۵ : بمباران پايگاه هوايي نوژه توسط دشمن
۲۰/ ۰۹ /۱۳۵۷ : ترور استاندار وقت همدان توسط شهيد مباشر كاشاني (سرباز وظيفه )
۲۲/ ۰۹ /۱۳۶۰ : شهادت شهيد سرهنگ عباس برز آبادي يكي از فرمانده هان تيپ سوم زرهي شهيد قهرمان در منطقه كوت عبدا... (اهواز )
۲۴/ ۰۹ /۱۳۶۳ : اعزام يك لشگر از رزمندگان استان همدان در قالب طرح لبيك يا خميني
۲۴/ ۰۹ /۱۳۶۲ : حمله موشكي به شهر نهاوند در قسمت باغات جنوب شهر
۲۸/ ۰۹ /۱۳۶۰ : ادامه عمليات مطلع الفجر گيلان غرب در ارتفاعات تنگ كورك توسط رزمندگان سپاه ناحيه همدان
۲۸/ ۰۹ /۱۳۶۴ : اعزام هزاران تن از بسيجيان دلاور استان همدان به جبهه هاي غرب و جنوب
۳۰/ ۰۹ /۱۳۶۵ : حمله هوايي دشمن به شهر همدان

  
تعداد نمايش : ۴۶۹۶
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven