◊◊◊
۰۱/ ۰۳ /۱۳۶۵ : تبديل سازمان تيپ ۳۲ انصارالحسين (ع) به لشكر ۳۲ انصارالحسين (ع)
۰۱/ ۰۳ /۱۳۶۱ : شركت رزمندگان استان همدان در مرحله سوم عمليات بيت المقدس ( آزادي خرمشهر )
۰۲/ ۰۳ /۱۳۶۱ : شهادت شهيد محمود شهبازي ( اصفهان ) فرمانده سپاه ناحيه همدان و جانشين تيپ ۲۷ حضرت محمد (ص) در عمليات بيت المقدس
۰۵/ ۰۳ /۱۳۷۳ : شهادت شهيد حاج محمود صاحب الزماني (همدان ) معاون گردان ۱۵۴ در منطقه ي جوانرود
۰۶/ ۰۳ /۱۳۶۳ : ارسال وسيع كمكهاي مردمي استان همدان در قالب كاروان خيبر
۰۸/ ۰۳ /۱۳۶۱ : ارسال كمكهاي نقدي و جنسي امت حزب ا... استان همدان به جبهه هاي نبرد
۰۹/ ۰۳ /۱۳۶۶ : شهادت شهيد علي مراد سلگي معاون گردان ۱۵۲ در منطقه ي بانه
۱۰/ ۰۳ /۱۳۶۷ : اعزام سومين كاروان سپاهيان امام حسين (ع)
۱۲/ ۰۳ /۱۳۶۶ : ارسال وسيع كمكهاي مردمي استان همدان به جبهه ها
۱۷/ ۰۳ /۱۳۶۲ : بمباران شهرمقاوم نهاوند و شهادت تعداد كثيري از مردم اين شهر
۱۸/ ۰۳ /۱۳۶۵ : بمباران ماهواره شهيد قندي اسدآباد و مجروحيت تعدادي از مردم و پرسنل ماهواره
۱۹/ ۰۳ /۱۳۷۲ : شهادت شهيد رسول حيدري ديپلمات جمهوري اسلامي ايران در كشور بوسني و هرزگوين
۲۰/ ۰۳ /۱۳۶۴ : بمباران روستاي حسين آباد آشوري و مجروحيت تعدادي از مردم
۲۲/ ۰۳ /۱۳۶۵ : تك وسيع دشمن در پد غربي جزيره جنوبي خيبر و مقاومت دليرانه رزمندگان گردان ۱۵۵ از لشگر ۳۲ انصارالحسين (ع) در برابر اين تك
۲۴/ ۰۳ /۱۳۶۴ : حمله موشكي به شهر مقاوم نهاوند در روز قدس ، ميدان سيد جمال الدين اسد آبادي و شهيد و مجروح شدن دهها تن از مردم
۲۵/ ۰۳ /۱۳۶۵ : ارسال وسيع كمكهاي مردمي استان همدان در قالب كاروان هايي به جبهه ها
۲۶/ ۰۳ /۱۳۶۷ : شهادت شهيد قاسم محمدي دوست ( تويسركان ) فرمانده گردان ۱۵۳ و مسئول ستاد لشگر ۱۰ سيد الشهدا در عمليات بيت المقدس ۷
۲۸/ ۰۳ /۱۳۶۵ : شهادت شهيد حاج رضا شكري پور (همدان ) فرمانده گردان ۱۵۴ در جزيره جنوبي خيبر
۲۸/ ۰۳ /۱۳۶۵ : عمليات جزيره توسط رزمندگان گردانهاي ۱۵۴ و ۱۵۵ كه منجر به باز پس گيري مواضع خودي از دشمن گرديد
۲۹/ ۰۳ /۱۳۶۴ : ارسال وسيع كمكهاي مردمي استان همدان به جبهه ها
۲۹/ ۰۳ /۱۳۶۷ : مقاومت دليرانه رزمندگان تيپ سوم شهيد قهرمان در برابر تك منافقين به منطقه مهران
۳۱/ ۰۳ /۱۳۷۴ : شهادت شهيدمصطفي طالبي (ملاير ) معاونت عمليات لشگر ۴ بعثت در اثر عوارض مجروحيت شيميايي
۳۱/ ۰۳ /۱۳۶۶ : عمليات نصر ۴ در ماووت ( ارتفاع برده هوش ) و شركت لشگر ۳۲ انصارالحسين (ع) در اين عمليات
۳۱/ ۰۳ /۱۳۶۶ : مقاومت دليرانه رزمندگان گردان ۱۵۱ و ساير گردانهاي لشگر ۳۲ در مقابل تك دشمن در ارتفاع گرده رش ماووت

  
تعداد نمايش : ۵۰۵۸
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven