گزارش تصويري افتتاح باغ موزه دفاع مقدس استان همدان
 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: 

 افتتاح باغ موزه استان همدان 
 عكاس: ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۸۹

نظرات شما
نام و نام خانوادگي :    
ايميل :
نظر شما :
توجه نماييد : نظرات شما پس از تاييد مدير سايت نمايش داده خواهد شد
 
وضعيت نظر جديد : ---


نظرات ارسال شده :

نام و نام خانوادگي : محمد
لطفا ساعت بازدید از موزه را بیان کنید

------
نام و نام خانوادگي : مهدی طالبی
]چرا اینگونه مراسمات را به گونه ای طراحی نمی کنید که تمام مردم استان یا حداقل بخش قابل توجهی از مردم ساکن در استان بتوانند از برنامه ها استفاده کنند این بوجه ای که برای این برنامه ها خرج می شود از بوجه بیت المال است و مال یک قشر خاص نیست ولی در صورتی که مشاهده شد خانواده های پاسداران نه یک بار بلکه چندین بار از برنامه دیدن کردند ولی اشخاص و خانواده های دیگر هیچ ...

------
نام و نام خانوادگي : مهدی طالبی
]چرا اینگونه مراسمات را به گونه ای طراحی نمی کنید که تمام مردم استان یا حداقل بخش قابل توجهی از مردم ساکن در استان بتوانند از برنامه ها استفاده کنند این بوجه ای که برای این برنامه ها خرج می شود از بوجه بیت المال است و مال یک قشر خاص نیست ولی در صورتی که مشاهده شد خانواده های پاسداران نه یک بار بلکه چندین بار از برنامه دیدن کردند ولی اشخاص و خانواده های دیگر هیچ ...

------
نام و نام خانوادگي : کاوس مرادی
ایا فیلم های مراسم هم قابل نمایش میباشد

------
نام و نام خانوادگي : سید احمد موسوی
چرا از برادران شهدا دعوتی بعمل نیامد...........؟

------
  
تعداد نمايش : ۲۵۸۵
Copyright : www.KongerehSardaran.ir    Email : Info@KongerehSardaran.ir    Powered by : ProgrammersHeaven